10 Ağustos 2016 Çarşamba

ÇİFTLİK VARLIKLARI HANGİ FONA?05.08.2016 Milliyet - Ankara Gazetesi

Bizim Atatürk Orman Çiftliği’nin, hangi kararname, hangi yasanın içinden çıkacağı belli olmuyor. Şimdi de gitmiş Türkiye Varlık Fonu kurulması için hazırlanan kanun tasarısı içine girmiş. E ama 10 Ağustos 2011’de ‘Çiftlik’leVedalaşın’ demiştik, vedalaşmadınız mı daha?

10 yılda büyük değişim
- 5659 Sayılı Atatürk Orman Çiftliği Kuruluş Kanunu, 2006 yılında 5524 Sayılı Kanun’la değiştirilmiş, imar planları ve bu planlara uygun hizmetler, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne verilmişti.
- 1 Ağustos 2011’de Çiftlik içindeki Gazi Yerleşkesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından, 1’inci dereceden ‘3’üncü Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı’na düşürüldü.
- 17 Ağustos 2011’de çıkan ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’si, Çiftlik, Eymir ve Botanik ile Seymenler Parkı gibi alanlarda yapılaşmanın yolunu açmıştı.

Arkasından Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ile Ankapark geldi Çiftlik arazisine. 750 bin metrekare arazi Cumhurbaşkanlığı’na, 1 milyon 200 bin metrekare de Ankapark’a tahsis edildi. Birincisi bitti hatta bir askeri darbe girişimi bile tecrübe etti, ikinci Ankapark’ın yapılaşması ise devam ediyor.
Yoğun yapılaşma olan Ankapark'ta, yeni yapılaşma düzenlemeleri yapılacak
29 yıl bedelsiz tahsis
Bu arada 27 Haziran 2016’da kararlaştırılan ‘Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’, 1 Ağustos’ta Meclis’e sunuldu. O da ne, bizim Çiftlik de çıkmaz mı Varlık Fonu Tasarısı’ndan! O kadar arazi ve yetki yetmemiş, hala bir şeyler isteniyordu Çiftlik’ten.

Yasa tasarısı içine karışan Çiftlik’le ilgili 10. Madde’ye göre; Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) içinde yapılmakta olan temapark ve hayvanat bahçesi, rekreasyon alanları ve buraya gelecek ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak yapıların yer aldığı alan, bedelsiz olarak 29 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilecekmiş. Daha önce bu tahsis süresi 10 yıldı, 29’a uzatılmış.

Kira belediyeye
Yapılarla ilgili her türlü ölçekteki imar planı, proje, ruhsat ve benzeri işlemler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yer alan ‘kısıtlamalara tabi olmaksızın’ Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılabilecekmiş. ‘Kısıtlamalara tabi olmamak’, düşündürüyor!

Bu alanlar, ‘Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’ kapsamında ‘yenileme alanı’ olarak belirlenmiş sayılacak ve içindeki işletmeler, tahsis amacına uygun olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından azami 29 yıl süre ile üçüncü şahıslara kiraya verilebilecekmiş.
Yasaya Çiftlik kaçmış!
Vallahi ‘Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile..’ diye başlayıp ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ diye devam ediyor ya bazı yasal düzenlemeler, ne çıkacağı belli değil demek onun içinden. Saç boyası ithalatına ilişkin düzenleme de çıkabilir, kuaförler araya dursun “Yasamız çıkmış nerede, ya şuradadır ya burada” tekerlemesiyle. Bizim Çiftliğin Türkiye Varlık Fonu Yasa Tasarısı’ndan çıkması da böyle bir şey; yasaya Çiftlik kaçmış gibi!

Tabii diğer yasa maddeleri içinde alakasız ve iğreti duran Çiftlik’le ilgili 10.Madde, ‘Türkiye Varlık Fonu’ isimli bir yasanın arkasına takılınca şakası geliyor insanın; “Çiftlik varlıkları hangi fona” şeklinde!

Hafriyatı kaldırır Müdürlük
Ha unutmadan, tahsis süresinin sonunda, alan içerisinde yer alan her türlü yapı, tesis ve malzeme bedelsiz olarak Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’ne devredilecekmiş. 30 yıllık eskimiş yapıların hafriyatını kaldırmak da Çiftlik Müdürlüğü’ne kalır herhalde.


Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı:
..
MADDE 10- 24/3/1950 tarihli ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu’nun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ekli (1) numaralı krokide koordinatları belirlenen alan ve bu alan içerisindeki her türlü yapı ile ekli (2) numaralı krokide koordinatları belirlenen alan içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak temapark, hayvanat bahçesi, rekreasyon alanları ve buralara gelecek ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak yapılarla ilgili her ölçekteki imar planı, proje, ruhsat ve benzeri işlemler 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yer alan kısıtlamalara tabi olmaksızın Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılır. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bu Kanun ile tahsis edilen ekli (2) numaralı krokide koordinatları belirlenmiş olan alanlar, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak protokolle yirmidokuz yıl süre ile bedelsiz olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilir. Tahsis süresinin sonunda alan içerisinde yer alan her türlü yapı, tesis ve malzeme, bedelsiz olarak Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’ne devredilir. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen alanlar, 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında yenileme alanı olarak belirlenmiş sayılır. Bu Kanun ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen alan içerisindeki işletmeler, tahsis amacına uygun olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından azami yirmidokuz yıl süre ile üçüncü şahıslara kiraya verilebilir.”

Hiç yorum yok: